Welkom bij Nadia Verhoeven Onderwijstrainingen

 

Technisch goed kunnen lezen en spellen is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn op school en in de maatschappij.
'Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen' (ZLKLS) is een bewezen effectieve methodiek, waarbij niet de materialen, maar de instructie van de leerkracht centraal staat. Als scholingspartner van drs. José Schraven geef ik cursussen aan leerkrachten, scholen en besturen om het lees- en spellingsonderwijs te verbeteren. De methodiek kan bij iedere technisch lees- en spellingsmethode gebruikt worden en is sinds 2013 uitgewerkt in de spellingsmethode STAAL. Aankomend schooljaar wordt hier een vernieuwde, nog sterkere tweede versie van uitgegeven. 


Aanbod

 

NV Onderwijstrainingen biedt scholing, begeleiding en coaching in de klas voor het (speciaal) basisonderwijs bij:

  • het werken met de methodiek Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen;
  • het verbeteren van het aanvankelijk– en voortgezet technisch lezen en spellen;
  • het implementeren van de methode STAAL spelling;
  • het vergroten van de effectiviteit van je lessen;
  • het borgen van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

U kunt zich per cursus opgeven of de cursus op locatie boeken voor het team.

 

Basiscursus

2 dagen

Klankzuivere en niet-klankzuivere periode
in groep 3

 

Doorgaande lijn 2-3

Dagdeel

Voorbereidend leesonderwijs
bij de kleuters

 

Voortgezet lezen
en spellen

1 dag

Lezen en spellen
in groep 4 t/m 8

 

STAAL
spelling

1 dag

Spelling in
groep 3 t/m 8